Xì Gà Drew Estate Liga Privada Unico Serie Feral Flying Pig

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Drew Estate Liga Privada Unico Serie Feral Flying Pig
  • Số lượng: 1 Hộp = 10 điếu 
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 13.65 cm
  • Vòng đo (Ring): 60
  • Thời gian hút:  85 – 100 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua