Xì Gà Romeo y Julieta Eternal Toro

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Romeo y Julieta Eternal Toro
  • Số lượng: Hộp 11 điếu
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài:  15.2 cm
  • Vòng đo (Ring): 54
  • Thời gian hút:  75 – 90 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua