Xì Gà Montecristo Desde 1935 Rosado

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Montecristo Desde 1935 Rosado
  • Số lượng: 1 Hộp = 10 điếu 
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài:  15.2 cm
  • Vòng đo (Ring): 52
  • Thời gian hút:  60 – 80 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua