Xì Gà Egg Drew Estate

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Egg Drew Estate
  • Số lượng: 1 Hộp = 1 điếu 
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 15.2 cm
  • Vòng đo (Ring): 42 * 72 * 42
  • Thời gian hút:  120 – 140 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua