Xì Gà Drew Estate Liga Privada Unico Dirty Rat

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Drew Estate Liga Privada Unico Dirty Rat
  • Số lượng: Hộp 12 điếu
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 12.7 cm
  • Vòng đo (Ring): 44
  • Thời gian hút:  25 – 40 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua