Xì Gà Drew Estate Liga Privada No 9 Corona Doble

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Drew Estate Liga Privada No 9 Corona Doble
  • Số lượng: 1 Hộp = 24 điếu 
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 17.8 cm
  • Vòng đo (Ring): 54
  • Thời gian hút:  95 – 105 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua