Xì Gà Drew Estate Liga Privada T52 Coronets

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Drew Estate Liga Privada T52 Coronets
  • Số lượng: Hộp 10 điếu ; Hộp 50 điếu
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 10.2 cm
  • Vòng đo (Ring): 32
  • Thời gian hút:  25 – 35 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua