Túi Zip Giữ Ẩm Xì Gà

50.000

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Túi Zip Giữ Ẩm Xì Gà
  • Số lượng: 1 Pack = 5 điếu ; 1 Pack = 10 điếu
  • Thời gian dùng : Ngoài trời 2 tuần , Trong nhà được 6 tháng , trong tủ ủ được 1-2 năm
  • Pack 5 điếu = 50k ; Pack 10 điếu = 70 K