Thuốc Tẩu Peterson De Luxe Navy Rolls ( Hàng Đức )

750.000

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Thuốc Tẩu Peterson De Luxe Navy Rolls
  • Số lượng: 1 hộp = 50gram
  • Mùi Vị: ngon , thơm
  • Thời gian hút:  30 – 40 phút / lần
  • Xuất xứ: Tiêu Chuẩn Đức
  • Độ Mạnh :Trung Bình