Xì Gà My Father La Gran Oferta

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà My Father La Gran Oferta
  • Số lượng: 1 Hộp = 20 điếu 
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 15 cm
  • Vòng đo (Ring): 56
  • Thời gian hút:  75 – 90 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua