Xì Gà Drew Estate Liga Privada Unico Ratzilla

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Drew Estate Liga Privada Unico Ratzilla
  • Số lượng: 1 Hộp = 10 điếu 
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 15.9 cm
  • Vòng đo (Ring): 46
  • Thời gian hút:  45 – 60 phút / điếu
  • Xuất xứ: Nicaragua