Xì Gà Arturo Fuente Cubanitos 10 Điếu

850.000

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Xì Gà Arturo Fuente Cubanitos
  • Số lượng: 1 cây = 10 hộp = 100 điếu
  • Mùi Vị: cỏ khô , đất , da thuộc , ớt , hạt rang
  • Độ Mạnh: Trung bình
  • Chiều dài: 12 cm
  • Vòng đo (Ring): 32
  • Thời gian hút: 15 – 20 phút / điếu
  • Xuất xứ: Dominica