Thuốc Tẩu Peterson Aran Mixture 40g Pipe Tobacco

350.000

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Thuốc Tẩu Peterson Aran Mixture 40g Pipe Tobacco
  • Số lượng: 1 hộp = 40 gram
  • Mùi Vị: ngon , thơm
  • Thời gian hút:  30 – 40 phút / lần
  • Xuất xứ: Tiêu Chuẩn Đức
  • Độ Mạnh : Trung Bình