Thuốc Tẩu Davidoff Pipe Tobacco Danish Mixture

450.000

Thông tin sản phẩm:

  • Tên SP: Thuốc Tẩu Davidoff Pipe Tobacco Danish Mixture
  • Số lượng: 1 hộp = 50 gram
  • Mùi Vị: ngon , thơm
  • Thời gian hút:  30 – 40 phút / lần
  • Xuất xứ: Tiêu Chuẩn Mỹ
  • Độ Mạnh : Trung Bình